O patronie

Historia
szkoły

Nasza szkoła
dzisiaj

Tradycje

Informacje
dla kandydatów

Osiągnięcia

 

N
A
S
Z
E

M
I
A
S
T
O


O
K
O
L
I
C
E


I
N
F
O

 


Wyżyna Krakowsko-Częstochowska swym obszarem obejmuje tereny atrakcyjne dla wielu form turystyki. Przecinają ją szlaki piesze i rowerowe, z których najdłuższe: Orlich Gniazd oraz Warowni Jurajskich - wiodące przez pozostałości dawnych twierdz obronnych, budowanych za panowania Kazimierza Wielkiego - liczą sobie ponad 160 km. W ukształtowaniu terenu dostrzegamy charakterystyczne, malownicze skałki i ostańce, fascynują jaskinie, źródła krasowe oraz zakola i doliny rzek. Różnorodność dopełnia krajobraz Pustyni Błędowskiej. Bogactwo form przyrody sprawiło, że liczne fragmenty Jury podlegają ochronie, mają status parków krajobrazowych i rezerwatów.