O patronie

Historia
szkoły

Nasza szkoła
dzisiaj

Tradycje

Informacje
dla kandydatów

Osiągnięcia

 

N
A
S
Z
E

M
I
A
S
T
O


O
K
O
L
I
C
E


I
N
F
O


Wybierz okolice


PIESKOWA SKAŁA

Pieskowa Skała - zamek wzniesiony przez Kazimierza Wlk. w XIV w., gotycki, przekształcony w XVI w. przez Szafrańców w renesansową rezydencję. W I poł. XVII w. ufortyfikowany systemem bastionowym przez Zebrzydowskich. Po zniszczeniach przez Szwedów i pożarze, w II poł. XVIII w. gruntownie przebudowany z inicjatywy Wielopolskich. Pożary w poł. XIX w., następnie działania 1863 r. całkowicie zniszczyły wnętrza i część gotyckich fragmentów budowli.

Dzięki A. Dygasińskiemu uratowany od ruiny, wykupiony na licytacji w 1903 r. i adaptowany na ośrodek letniskowy. Przeprowadzona w latach 1 949- 70 kompleksowa restauracja przywróciła wiele elementów d. renesansowego wyglądu z zachowaniem fragmentów pierwotnego gotyckiego założenia. W komnatach - muzeum przemian stylowych w sztuce europejskiej ; w bastionie kawiarnia z widokowym tarasem. Muzeum czynne codziennie, z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych w godz. 10-16, we wtorki 12-18. Uwaga: w 1994 r. planuje się wyznakowanie szlaku dydaktyczno-spacerowego, okrężnego, o długości ok. 5 8 km z Pieskowej Skały przez stawy, Wąwóz świerkotówki, wspomniane grodzisko.

 (do góry)


OJCÓW

Ojców - wieś, siedziba Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN). Dojazd wyłącznie od Skały i Jerzmanowic przez Złotą Górę; od Murowni droga zamknięta. PKS - kursy lokalne z Krakowa i Olkusza. Pod zamkiem: PKS, parking, postój powozów konnych (przejażdżki tylko w wolne soboty i niedziele), węzeł szlaków, BORT PTTK, tel. Ojców 10 (noclegi, przewodnictwo ). W pobliżu: Ośrodek Dydaktyczny i Muzeum OPN, tel. Ojców 31, 40, czynne w miesiącach V-X w godz. 9-16, z wyjątkiem poniedziałków, w pozostały miesiącach w dni powszednie w godz. 9-15; Muzeum Regionalne PTTK, tel. Ojców 36, czynne codziennie w godz. 9-16, poczta, sklep, kawiarnia. We wsi noclegi w domach prywatnych. Schronisko młodzieżowe w remoncie. Jaskinie: Ciemna i Łokietka zob. tr. 48 i 50. Ojców -Złota Góra - PKS, parking, pole namiotowe, restauracja, dom wycieczkowy PTTK "Zosia" - przewidywane otwarcie w 1994 r., początek sz1aku czarnego do Groty Łokietka, 100 rn dalej - sz1ak zielony do Jaskini Ciemnej i Doliny Sąspowskiej. Wzmiankowany w 1370 r. Ojców rozwinął się z d. osady przy zamku, która z pocz. XIX w. zaczęła przekształcać się w miejscowość letniskową, a następnie kuracyjną. Rozwój uzdrowiska zapoczątkowany w 1855 r. otwarciem zakładu wodoleczniczego "Sybilla" L. Kowalskiego, na kilkanaście lat przerywa powstanie styczniowe 1863 r. Ponownie działalność zdrojową przywracają ówcześni właściciele Ojcowa J. Zawisza, następnie L. Krasiński. Po zniszczeniach zostają odbudowane hotel "Pod Łokietkiem", łazienki, powstają nowe obiekty, jak dom "Pod Kazimierzem" w 1885 r., sanatorium "Goplana" w 1895 r., park zdrojowy. W 1918 r. Ojców otrzymuje status uzdrowiska, które jednak traci na znaczeniu, zachowując tradycje wczasowo-turystyczne.

Najważniejsze obiekty godne zwiedzenia:

1. Zamek - wzniesiony w II poł. XIV w. przez Kazimierza Wlk., prawdopodobnie na miejscu dawnego, wzmiankowanego w 1285 r., w którym miał ukrywać się jego ojciec Władysław Łokietek. Od XIV - XVIII w. siedziba starostwa niegrodowego. Po rozbiorach opuszczony, popadł w ruinę. W 1829 r. częściowo rozebrany. Obecnie zachowane: wieża, fragmenty murów obronnych i części mieszkalnej, baszta bramna i studnia. Po remoncie, w 1994 r. przewiduje się ponowne udostępnienie zamku, zaś w salce nad bramą otwarcie ekspozycji poświęconej historii zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskie.

2. Muzeum OPN (flora, fauna, geologia, archeologia); Muzeum PTTK (etnografia, historia uzdrowiska, w tym dział powstania 1863 r.) 3. Kaplica "Na Wodzie" zob. tr. 45 4. jaskinia Ciemna - zob. tr. 48, Grota Łokietka zob. tr. 46.

 (do góry)