O patronie

Historia
szkoły

Nasza szkoła
dzisiaj

Tradycje

Informacje
dla kandydatów

Osiągnięcia

 

N
A
S
Z
E

M
I
A
S
T
O


O
K
O
L
I
C
E


I
N
F
O


Historia naszego liceum zaczyna się w roku szkolnym 1955/56, kiedy to decyzją Wydziału Oświaty przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) nr 7 została przekształcona na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD w Częstochowie. Pierwszym dyrektorem liceum została p. Maria Kwoczała a jej zastępcą p. Eugeniusz Krajewski. Szkoła posiadała 13 izb lekcyjnych i 16 oddziałów, w tym dwie pierwsze klasy licealne.

Od 1 lutego 1957 r. szkoła nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Częstochowie. W styczniu 1959 r. otrzymała imię Mikołaja Kopernika, a uroczyste nadanie tego imienia nastąpiło 27 kwietnia 1959r. Mottem tej uroczystości były słowa Goethego: "Nic wśród wszystkich odkryć i teorii nie miało wywrzeć większego wpływu na ducha ludzkiego, jak nauka Kopernika".

W 1959 r. odbyła się pierwsza matura w naszej szkole.

W 1960 roku zostaje zorganizowany chór szkolny, który wkrótce odnosi duże sukcesy, występuje nawet wraz z częstochowską orkiestrą symfoniczną, bierze udział w konkursach krajowych i zagranicznych.

W 1965 r. nastąpiło oddzielenie stopnia podstawowego od liceum, które zmieniło nazwę na aktualną do dziś, czyli: VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie. W owym roku liceum miało 13 oddziałów (klas) z 482 uczniami. Szkoła otrzymała w 1966 r. Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Młodzież odnosiła sukcesy w tamtym okresie w:

   

 • siatkówce (wicemistrzostwo Śląska, przez wiele lat najlepsza drużyna siatkarzy spośród szkół średnich w Częstochowie dzięki tytanicznej pracy prof. Bogumiła Pabina, a potem doszły sukcesy siatkarek),
 • na polu teatralnym: pod opieką aktora Jana Piątkowskiego wspomaganego przez prof. Rolską, Kwoczałę, T. Kunert szkolne koło dramatyczne wystawiało wiele pozycji z lektur szkolnych na forum szkoły i dla innych liceów,
 • na polu wokalnym: chór szkolny brał udział w konkursach młodzieżowych krajowych i zagranicznych.

W piętnastą rocznicę powstania liceum - 10 czerwca 1969 r. odbyło się w Filharmonii Częstochowskiej uroczyste wręczenie sztandaru szkole. Sztandar został ufundowany przez ówczesny zakład opiekuńczy - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Dyrektorował wtedy w szkole mgr K. Hawro. W imieniu uczniów przemówił na tej uroczystości Marek Obertyn, obecnie aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. W części artystycznej szkolne koło teatralne wystawiło komedię A. Fredry "Gwałtu, co się dzieje".

Pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika nasze liceum obchodziło szczególnie uroczyście. Między innymi zorganizowano turniej siatkarski liceów mających za patrona sławnego astronoma. Nasi siatkarze nie dali szans gościom i wygrali turniej bez porażki. W ramach obchodów jubileuszowych wykonano znaczki kopernikowskie, urządzono w szkole wystawę tarcz szkół z całej Polski, które nosiły imię Mikołaja Kopernika. Było również odsłonięcie na frontowej ścianie budynku szkoły tablicy pamiątkowej ze słowami astronoma: "Zadaniem wszystkich nauk jest odciągnąć człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej doskonałości". W owym roku jubileuszowym nawiązano kontakt ze szkołą średnią z Niemiec (byłego NRD).

W 1979 r. do "Kopernika" dołączono Liceum im. K. Świerczewskiego, ale imię patrona astronoma pozostaje. Z likwidowanego liceum przyszło 19 nauczycieli i kilka klas uczniów.

W 1990 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 35-lecia pierwszych matur i 30-lecia matur absolwentów, którzy jako pierwszy rocznik zaczynali naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej i zdali egzaminy dojrzałości w tych samych murach ale już liceum. Uroczystość była zorganizowana przez ówczesną dyrektorkę szkoły mgr Teresę Komender i koło absolwentów. Wziął w niej udział Kurator Oświaty w Częstochowie mgr Włodzimierz Kolman.

Mury "Kopernika" gościły w czasie Światowego Dnia Młodzieży - spotkania z Ojcem Św. Janem Pawłem II odbywającego się na Jasnej Górze - grupę Hiszpanów. Nasza młodzież brała udział w tych uroczystościach jako służba informacyjna na terenie szkoły i miasta oraz jako przewodnicy niemiecko-, angielsko- i francusko-języczni.

Z sal lekcyjnych "Kopernika" wyszło wiele znanych ludzi, między innymi:

 • były wicekurator częstochowski Janusz Limbach,
 • znana aktorka młodego pokolenia Magda Cielecka, uhonorowana wieloma nagrodami,
 • aktor Marek Obertyn,
 • aktor Edwin Petrykat,
 • znany z tv psycholog dr Andrzej Samson,
 • Aleksander Żyzny - przyjaciel zmotoryzowanych, redaktor "Radia Kierowców",
 • naukowcy z tytułami doktora habilitowanego, doktora nauk, dyrektorzy banków, przedsiębiorstw państwowych, biznesmeni i naukowcy mieszkający w kraju, Europie Zachodniej, w USA.

Dzięki Internetowi, do którego szkoła uzyskała dostęp w 1998r. (chwała za to obecnej pani dyrektor szkoły mgr Danucie Książkiewicz) pojawiła się szansa, że absolwenci VII Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie rozrzuceni po całej kuli ziemskiej - po całej naszej "WIOSCE ZIEMI" - zechcą nadsyłać swoje adresy internetowe, e-maile, wiadomości o sobie i zostanie na tej stronie internetowej uzupełniona lista "wspaniałych".

Należy tu powiedzieć również o obecnych uczniach i najmłodszych absolwentach, którzy osiągają znaczące wyniki w wielu dziedzinach, np:

 • Rafał Grzegorczyk - trzykrotny laureat ogólnopolskiego konkursu "Europa w szkole", 
 • Dominika Muskała - laureatka olimpiady z języka niemieckiego - stypendium Premiera, doskonała w wielu innych dziedzinach wiedzy i umiejętności, choćby na średnich dystansach biegowych,
 • Sebastian Tałaj - laureat olimpiady historycznej,
 • Anna Wierzbicka - laureatka olimpiady z języka angielskiego,
 • laureaci wielu konkursów miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich - ich nazwiska zamieszczone są w innym miejscu tej strony WWW,
 • [ ... ], [ ... ], [ ... ], ... (miejsca dla tych, którzy przyjdą pobierać nauki w "Koperniku").