O patronie

Historia
szkoły

Nasza szkoła
dzisiaj

Tradycje

Informacje
dla kandydatów

Osiągnięcia

 

N
A
S
Z
E

M
I
A
S
T
O


O
K
O
L
I
C
E


I
N
F
O

 
CZĘSTOCHOWA
przeszłość i teraźniejszość

Miasto nad Wartą, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej; ośrodek przemysłu hutniczego i włókienniczego; obecnie nastawione na turystykę. ośrodek kultu maryjnego, dzięki istnieniu w jego granicach klasztoru paulinów na Jasnej Górze, któremu w końcu XIV w. książę Władysław Opolczyk podarował przywieziony z Rusi wizerunek Czarnej Madonny.

Ma bogate tradycje pielgrzymkowe, jest nazywane „duchową stolicą Polski”.

Ważniejszy w kraju węzeł komunikacyjny: przez jego teren przebiega krajowa trasa szybkiego ruchu DK 1 i inne drogi krajowe, są tu trzy dworce PKP, 3 stacje pasażerskie i 2 towarowe, dające głównie połączenie ze Śląskiem. W obrębie miasta znajduje się blisko 1000 ulic w 20 dzielnicach, z których część niegdyś funkcjonowała jako samodzielne osady.

Każdego roku odbywają się tu liczne przeglądy artystyczne, przede wszystkim w sferze muzyki poważnej. Najbardziej znanym jest Międzynarodowy festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Częstochowa dysponuje pięcioma wyższymi uczelniami. Są to: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii, Wyższe Seminarium Duchowne. Istnieje tu też Centralna Szkoła Państwowa Straży Pożarnej.

   

 

Liczba mieszkańców 260 000
Obszar 160 km2
Położenie 50o52’ i 50o44’ szerokości geograficznej północnej oraz 19o14’ i 19o01’ długości geograficznej wschodniej
Przemysł włókienniczy, hutniczy, spożywczy i turystyczny

 

HERB MIASTA

Najdawnieszy herb Częstochowy można odnaleźć na odciskach pieczęci miejskiej w dokumentach z II połowy XVI wieku. Jego motyw, w tym widniejące na zwięczeniach wież zwierzęta: lew i orzeł, nawiązywały do symboli dynastycznych Władysława Opolczyka. W kolejnych stuleciach kilkakrotnie podległ przeobrażeniom. Obecny wygląd herbu wykożystuje elementy symboliki zakonu paulińskiego, między innymi wizerunek kruka.

 

 

HONOROWA FLAGA EUROPY

Jednym z wyróżnień przyznanych miastu przez międzynarodowe gremia jest Flaga Rady Europy. Częstochowa otrzymała ją w 1993 roku za budowanie więzi między krajami na Zachodzie i w centralnej części kontynentu.