O patronie

Historia
szkoły

Nasza szkoła
dzisiaj

Tradycje

Informacje
dla kandydatów

Osiągnięcia

 

N
A
S
Z
E

M
I
A
S
T
O


O
K
O
L
I
C
E


I
N
F
O

 
Artykuły z gazet : "Gazeta Częstochowska" i "Życie Częstochowy"

 

Uroczysty apel w VII Liceum

Kopernik i Socrates

    W częstochowskim liceum im. Mikołaja Kopernika odbył się niedawno uroczysty apel poświęcony 50 rocznicy powstania Rady Europy. Popularny "Kopernik" pochwalić się może szerokim zakresem działań w różnego rodzaju przedsięwzięciach, projektach i programach poświęconych tematyce europejskiej. W apelu wzięła udział naczelnik Wydziału Edukacji UM Anna Rychter, a rolę gospodarzy pełniła "Kopernikowska" młodzież ze swoimi pedagogami: panią dyrektor Danutą Książkiewicz i jej zastępczynią panią Jadwigą Wołonciej na czele. Spotkanie stało się okazją do zaprezentowania i przypomnienia osiągnięć szkoły. A są one nie banalne.
    W obecnym roku szkolnym uczniowie z L.O. im. Mikołaja Kopernika uczestniczyli w konkursie "Europa w szkole" i odnieśli tam spektakularny sukces. Lech Roguiski z klasy IIIa, Aleksandra Wyszyńska z Ib oraz Krzysztof Sokół (IIIa), Sylwia Dytłów (Ia) i Sylwia Caban (IIb), w dziedzinie prac literackich, zostali laureatami finału wojewódzkiego, a ponadto trójka: Krzysztof Sokół oraz obie Sylwie - Dytłów i Caban - zostali laureatami konkursu na szczeblu centralnym.

    W liceum działa Klub Europejski, szkoła od wielu lat współpracuje z między narodową organizacją Youth for Understanding, zajmującą się międzynarodową wymianą młodzieży ze szkół średnich. Do tej pory z wymiany skorzystało 15 uczniów "Kopernika" (przebywali m.in. w Niemczech, USA, Belgi). Warto także wspomnieć o programie SOCRATES COMENIUS, który realizowany jest w "Koperniku" od marca tego roku. Program wprowadziła do szkoły dyrektor, pani Danuta Książkiewicz, a jego szkolnym koordynatorem jest pani Maria Gurtman, której pomaga pani profesor B. Gondek oraz - jako koordynator młodzieżowy - Hieronim Możdżyński. Program SOCRATES ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych w szkole. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej. A jak doszło do przystąpienia L.O. im. Mikołaja Kopernika do tego programu ? Otóż w czasie sympozjum w Niemczech pani Maria Gurtman nawiązała kontakty z pięcioma szkołami europejskimi. W czasie wizyty przygotowawczej w Hiszpanii, dyrektor liceum, pani Danuta Książkiewicz podpisała umowy ze wszystkimi szkołami partnerskimi (z Niemiec, Włoch i Hiszpanii). W ramach SOCRATESA, we współpracy ze wspomnianymi szkołami realizowane są niezwykle interesujące projekty, m.in. "Drogi pielgrzymkowe Europy". W planach "Kopernika" jest także przygotowanie wystaw fotograficznych oraz dokumentujących je broszur o europejskich drogach pielgrzymkowych i Częstochowie, jako najbardziej znanym celem pielgrzymek w Polsce.
    Zarówno o następnych interesujących przedsięwzięciach, jak i kolejnych sukcesach liceum będziemy oczywiście informować naszych czytelników.


Kopernik w Europie

Licealiści z Częstochowy opanowali podium.

VII L.O. im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, jako jedyna szkoła średnia w kraju, znalazła się w gronie laureatów prestiżowej VIII edycji organizowanego przez MEN ogólnopolskiego konkursu "Europa w szkole".

    Organizowany od 1992 konkurs "Europa w szkole" jest swoistą olimpiadą wiedzy o problemach integracji europejskiej. O wyjątkowej randze jego tegorocznej edycji stanowiło połączenie konkursu z obchodami 50-lecia Rady Europy, które nie tylko rozszerzyły i zmobilizowały grono pretendentów do laurów, ale także nadały zmaganiom uroczystą oprawę. Dość wspomnieć, że w piątkowej (28 V) uroczystości wręczenia nagród w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczył sam prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, w towarzystwie przedstawicieli rządu, resortu edukacji oraz delegatów Rady Europy.
    Mimo wyjątkowo silnej w tym roku konkurencji kierowane przez dyrektor Danutę Książkiewicz L.O. im.  Kopernika odnotowało największy z dotychczasowych sukces, umieszczając w gronie laureatów trójkę z piątki startujących w konkursie uczniów i kwalifikując się do ścisłego finału jako jedyna za szkół ponadpodstawowych w kraju. Główne nagrody indywidualne otrzymali: Sylwia Dytłów z klasy I, Sylwia Caban z klasy II oraz trzecioklasista Krzysztof Sokół - jednocześnie laureat głównej nagrody sponsora konkursu, PKP, które ufundowały mu 2-tygodniową podróż pociągami Inter City do dowolnych miast Europejskich.
    Tegoroczne laury nie są w dorobku "Kopernika" pierwszymi. W historii konkursu mocno utrwalił się m.in. absolwent liceum, obecnie student UJ Rafał Grzegorczyk, który wśród zwycięzców konkursu stawał trzykrotnie. W uznaniu osiągnięć szkoły w konkursie honorowe wyróżnienie z rąk organizatorów otrzymała Elżbieta Kiedrzynek, nauczycielka od pierwszej edycji konkursu zaangażowana w przygotowania uczniów do "europejskich" zmagań.

 

W niedalekiej przyszłości obiecujemy powiększyć naszą kronikę ...