O patronie

Historia
szkoły

Nasza szkoła
dzisiaj

Tradycje

Informacje
dla kandydatów

Osiągnięcia

 

N
A
S
Z
E

M
I
A
S
T
O


O
K
O
L
I
C
E


I
N
F
O

 
Informacje


 

Informacje o szkole
Dyrektor szkoły Danuta Książkiewicz
Z-ca dyrektora Jadwiga Wołonciej
Z-ca dyrektora Elżbieta Kiedrzynek
Adres VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 18
42-200 Częstochowa
Adresy internetowe e-mail : liceum-kopernika@w.pl
www :
http://www.liceum-kopernika.w.pl
Telefony (0-34) 324-52-66, 324-39-30

 (do góry)


 

 

(do góry)