O patronie

Historia
szkoły

Nasza szkoła
dzisiaj

Tradycje

Informacje
dla kandydatów

Osiągnięcia

 

N
A
S
Z
E

M
I
A
S
T
O


O
K
O
L
I
C
E


I
N
F
O

 
Udając się do VII LO im Mikołaja Kopernika Możecie wybrać
sobie jeden z kilku profili:

Ia profil biologiczno-chemiczny
           języki: angielski i rosyjski
Ib profil ogólny z rozszerzonym programem j.angielskego
           drugi język francuski
Ic profil ogólny z rozszerzonym programem j.niemieckiego
           drugi język angielski
Id profil ogólny z rozszerzonym programem informatyki
           języki: angielski i niemiecki
Ie   profil ogólny
           języki: angielski i niemiecki
If profil ogólny z rozszerzonym programem j.angielskego
           drugi język francuski
Ig profil ogólny z rozszerzonym programem informatyki
           języki: angielski i francuski

 

  Wasza teczka musi zawierać:

  • podanie
  • wykaz ocen za I półrocze KL VIII
  • świadectwo ukończenia KL VIII (do 17.VI.1998)
  • karta zdrowia
  • karta szczepień
  • 2 fotografie (podpisane) 
  • zaświadczenie informujące o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach przedmiotowych        

    


Kurs przygotowawczy do szkół średnich    

Kurs przygotowawczy dla kandydatów do szkół średnich organizowany jest przez firmę oświatową P.S.J.O. GLOTTA. Obejmuje 2 przedmioty: j. polski i matematykę w wymiarze 30 godzin przypadających na każdy przedmiot.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w soboty, w VII L.O. im. M. Kopernika, począwszy od 12.02.00 do 10.06.00. Cena kursu wynosi 130 zł za jeden przedmiot. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest dokonanie wpłaty w pełnej wysokości przed rozpoczęciem kursu. Wpłat można dokonać w sekretariacie Liceum, w godzinach od 8 do 15.

Należy zaznaczyć, że kurs przygotowawczy jest formą pomocy w opanowaniu niezbędnej wiedzy, a jego uczestnicy nie mają dodatkowych preferencji w przyjęciu do szkoły. Wykładowcy prowadzący kurs są doświadczonymi nauczycielami i posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe.