O patronie

Historia
szkoły

Nasza szkoła
dzisiaj

Tradycje

Informacje
dla kandydatów

Osiągnięcia

 

N
A
S
Z
E

M
I
A
S
T
O


O
K
O
L
I
C
E


I
N
F
O

 
Zobacz naszą szkołę

(zdjęcia formatowane celowo! Nie regulować monitorów ...)

Nasza szkoła

Legenda

Wejście do szkoły

   VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Częstochowie jest szkołą z 40 - letnią tradycją. W szkole kształci się około 680 uczniów w 20 oddziałach. Placówka zatrudnia 40 wysoko kwalifikowanych nauczycieli. Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną, w tym pracowniami specjalistycznymi, jak: komputerowa, fizyczna, chemiczna, biologiczna.

Uczniowie uczą się dwóch języków obcych spośród następujących: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Dla zainteresowanych stwarza się możliwość nauki języka łacińskiego. Każdy uczeń odbywa obowiązkowe zajęcia z informatyki. W ramach lekcji wychowania fizycznego organizowane są zajęcia na basenie, a także w siłowni. Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne: informatyczne, sportowe, strzeleckie, teatralne, zespół wokalny. Uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych i licznych konkursach, zdobywając w wielu z nich czołowe lokaty.

Wielu absolwentów studiuje prawo, ekonomię, języki obce, medycynę i inne atrakcyjne kierunki. Absolwenci utrzymują ścisły kontakt ze szkołą. Uczniowie organizują tradycyjne imprezy: Rajd Beanów, Festiwal Piosenki, Kopernikalia, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołaj, a także wydają gazetkę szkolną "Copernikus". W szkole znajduje się dobrze zaopatrzony sklepik. Uczniowie mają możliwość korzystania z bezpłatnej herbaty, mleka, kawy z mlekiem. Szkoła posiada gabinet lekarski. Organizowana jest wymiana młodzieży z Niemcami, wycieczki krajowe i zagraniczne oraz letni obóz nad morzem.

W szkole panuje miła i życzliwa atmosfera, a dewizą Rady Pedagogicznej jest organizowanie wychowania i kształcenia w sposób jak najmniej stresujący uczniów. Pomaga w tym również Młodzieżowa Akademia Życia "Pomocna Dłoń".